Knjiga

Knjiga se moze kupiti na Corner kioscima u Beogradu, Kraljevu i Novom Sadu kao i na Graf-art, Media plus, Intermezzo objektima u Beogradu, , Grutini u Somboru, Impel u Zrenjaninu i Kikindi, Kontrast komerc u Sapcu, Sofist u Kraljevu. Ako ima zainteresiranih za druge gradove i mjesta pitajte.

Ovdje ću navesti jedan od razloga zbog kojeg bi ovu knjigu trebalo kupiti. Kada uzmete knjigu pa pročitate prvu priču, pa ako Vas strpljenje ne izda i nastavite sa drugom, trećom … I ako u toku čitanja osjetite nezadovoljstvo, uznemirenje ili nelagodu a čak i ako su tektstovi zanimljivi i bude lijepa osjećanja , onda kada zaklopite knjigu , bez obzira na to da li su Vam se tekstovi svidjeli ili ne, ostaje još uvijek nešto što je razlog da ovu knjigu držite negdje na vidljivom mjestu u Vašem domu. A to je naslovna stranica , koja je sama za sebe jedno lijepo umjetničko djelo. Ta slika u obliku u kojem se nalazi na omotu knjige više ne postoji i posjedovanjem knjige Vi zapravo posjedujete sliku koja je u nekoj svojoj fazi nastajanja nestala. Hvala Ljudmili na ovom poklonu svima nama. Sada knjiga pripada Vama, čitaocima…